RB Webart
Image default
Business / Business Services

De juiste inspectie door EKH.nl

Bij EKH.nl heeft u de zekerheid van een juiste inspectie. EKH is een veiligheidskeurmerk voor hijs- en hefmiddelen en staat voor Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen. Hijs- en hefmateriaal moet regelmatig worden gekeurd en beproefd. Op die manier weet u zeker dat u veilig werkt. Wanneer u uw apparatuur laat keuren door een EKH erkend bedrijf weet u al helemaal zeker dat u de inspectie op de juiste manier laat doen. Onze keurmeesters verstaan hun vak (en ook de verzekeraars weten dit). 

Inspectie en keuring van hijs- en hefmiddelen op EKH.nl

Op EKH.nl leest u alles wat u moet weten over de inspectie en keuring van uw hijs- en hefmiddelen. Voor zowel hijswerktuigen, als hijs- en hefgereedschappen zijn specifieke inspectie- en keuringsnormen vastgelegd. De EKH keurmeesters weten precies aan welke normen uw apparatuur moet voldoen om het als veilig te kunnen classificeren. Wij hebben dan ook als doel om het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doen wij door de wettelijke normen en richtlijnen op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Op die manier zorgt u ervoor dat u écht veilig werkt!

Onze rol

Binnen EKH zijn er verschillende keurbedrijven verenigd. Deze bedrijven kunnen voor u de inspectie doen op een professionele en deskundige manier. Om ons doel van de maximale veiligheid te kunnen bereiken, hebben wij werkvoorschriften opgesteld en opleidingen tot keurmeester geïnitieerd. Op die manier kunt u zich als lid van de EKH verzekeren van een vakkundige inspectie van uw hijsmiddelen. 

Keurmerk verplicht?

Het is onduidelijk of het EKH keurmerk verplicht is voor hefmaterialen. Er is echter wel degelijk een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks de hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat hiervan schriftelijk te laten vastleggen. Wat er echter precies moet worden geïnspecteerd en op welke manier dit moet worden gedaan is helaas niet vastgelegd in de wet. De werkgever is dus verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Er is dus onduidelijkheid over hoe en wat, maar door het inschakelen van een EKH keurbedrijf maakt u een einde aan deze onduidelijkheden. Werkgevers zorgen hiermee ook dat er op de juiste manier invulling wordt gegeven aan de wettelijke inspectie. Kijk voor nog veel meer informatie op onze website.