RB Webart
Image default
Bedrijven

Gevaarlijke stoffen vervoeren mag niet zomaar

Het ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route’ staat centraal als het gaat om het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Het is in principe een Europese overeenkomst. Alle regelingen omtrent het regelen van de veiligheid van het vervoer van goederen staan hierin beschreven. Daarnaast staat er ook het een en ander omtrent de kwaliteit van het vervoeren beschreven. Het vervoer van gevaarlijke stoffen mag dan ook enkel en alleen volgens deze overeenkomst gebeuren. De overeenkomst is overigens onderdeel van het reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (afgekort noem je dit de Nederlandse VLG).

De herkenning van gevaarlijke stoffen

Onder chemische of gevaarlijke stoffen kun je bijvoorbeeld explosieven verstaan, maar ook allerlei brandstoffen. Er zijn ook producten die je kunt schalen onder de categorie gevaarlijk. Wellicht zou je er in eerste instantie helemaal niet aan denken, maar wat dacht je van cosmetische of verfproducten? Fabrikanten geven producten bovendien steeds meer en meer het label ‘milieugevaarlijke stof’. Een gevaarlijke stof heeft een gevaarsetiket en een zogeheten UN-nummer. Dit is een soort van identificatienummer. Er zijn veel soorten etiketten, dus herkenning hiervan is uitermate belangrijk. Stoffen die gevaarlijk zijn kun je indelen op grond van het hoofdgevaar per stof. Als chauffeur zijnde in het distributievervoer is het essentieel dat je weet wat de verschillende stoffen inhouden. Je kunt hiervoor een ADR cursus volgen. Een ADR cursus is zelfs verplicht in veel gevallen.

De inhoud van de opleiding

Wordt de ADR cursus goed afgelegd, dan behaalt een chauffeur het vakbekwaamheidscertificaat. Ben je chauffeur en vervoer je binnen Europa allerlei gevaarlijke goederen (in grotere hoeveelheden), dan ben je verplicht om de ADR cursus te volgen en een examen af te leggen. Je krijgt binnen de opleiding te maken met de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals beveiliging en wetten. Gevaarseigenschappen, vrijstellingen en etikettering behoren ook tot de belangrijke onderwerpen. Er zijn verschillende modules, elk met één hoofdmodule. Je kunt nog veel meer extra modules volgen als je dat wenst. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van zo’n 5 jaar.

Het afleggen van je examen

Zoals gezegd dien je een examen af te leggen na afronding van je cursus. Dit examen wordt digitaal afgenomen bij het CBR en bestaat uit verschillende meerkeuzevragen. Per module is de tijdsduur verschillend. Over het algemeen krijg je de uitslag te horen na afloop van het examen.

 

https://eurotransportcollege.com/adr-opleiding/