RB Webart
Image default
Business / Business Services

Groeneveld GDW, incassobureau in Amersfoort

Het wordt tijd om aan het incassotraject te beginnen, want het kan zo niet langer, dan heeft u een incassobureau nodig in Amersfoort. Groeneveld GDW is een incassobureau die ook werkzaam is in Amersfoort, wij kunnen u door het incassotraject heen helpen, zonder dat u het nog drukker krijgt met deze kwestie. Ons incassobureau in Amersfoort heeft een incassotraject dat uit vier stappen bestaat, in dit stukje tekst zullen we uitleggen waar elke stap uit bestaat, wat u van ons zal kunnen verwachten en wat wij van u verwachten.

Stap 1 van het incassotraject van het incassobureau in Amersfoort

Bij ons incassobureau in Amersfoort heet de eerste stap van het incassotraject de pre-incasso. Bij de pre-incasso van ons incassobureau in Amersfoort wordt de vordering door u via DebKey ingevoerd. Vervolgens wordt er een pre-incassobrief op het incassobureau in Amersfoort opgesteld en opgestuurd op ons briefpapier. Wanneer de betaling voldaan is, of een andere regeling wordt getroffen kunt u de status aanpassen naar ‘geen incasso’, dan is hiermee het incassotraject bij ons incassobureau in Amersfoort alweer beëindigd voordat het überhaupt begonnen was. Zo niet, gaat het incassobureau door op de tweede stap.

Stap 2 van het incassotraject van het incassobureau in Amersfoort

Bij ons incassobureau in Amersfoort heet de tweede stap de minnelijke incasso. Eerst belt ons incassobureau u op vanuit Amersfoort om de voorwaarden door te nemen. Daarna benaderen we uw debiteur tweemaal schriftelijk en eenmaal telefonisch. Wanneer er geen resultaten geboekt worden, krijgt u drie mogelijkheden om uit te kiezen: het gerechtelijke traject starten, alternatieve maatregelen treffen of het dossier bij het incassobureau in Amersfoort te sluiten.

Stap 3 van het incassotraject van het incassobureau in Amersfoort

Hier begint het gerechtelijke incasso bij het incassobureau in Amersfoort, waarvoor u eerst een voorschotnota krijgt. Na betaling stelt het incassobureau de dagvaarding op en dient deze in bij de rechtbank. De rechter spreekt dan het vonnis uit, dan gaan we over naar het executietraject.