RB Webart
Image default
Business / Business Services

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Points. Het is een voedselveiligheidsysteem dat erkend wordt door de Nederlandse wetgeving. Iedere ondernemer dat werkt met levensmiddelen dient te voldoen aan deze richtlijnen. Het voedselveiligheidsysteem HACCP is een risicoanalyse van het productieproces van levensmiddelen. Alle risico’s moeten binnen een bedrijf in kaart gebracht worden, zodat voedselveiligheid prioriteit heeft. Er moeten worden gemeten, genoteerd, gecontroleerd en geregistreerd. Voor iedere geconstateerde afwijking dient er een passende maatregel getroffen worden.

De HACCP richtlijnen draait op een aantal kernprincipes:

  • De potentiële risico’s van de productiefases dienen in kaart gebracht te worden.
  • Bepaal de kritische controlepunten (CCP’s).
  • Stel per CCP een norm vast waar deze aan moet voldoen.
  • Bepaal hoe de CCP’s bewaakt en gemonitord worden.
  • Stel maatregelen op. Welke acties moeten ondernomen worden die leiden tot herstel van de veiligheid.
  • Om aan de internationale standaard te voldoen is het een vereiste om de opgestelde HACCP plan regelmatig te controleren.
  • Registreer en documenteer. Leg vast wat er is aangepast en hoe het is gebeurd.

HACCP thermometer

Eén van de CCP’s is temperatuur. Om de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk te meten is het noodzakelijk om daarvoor een kwalitatief, hoogwaardig meetinstrument te gebruiken. De HACCP thermometers van Ebro zijn ontwikkeld om ook tijdens veeleisende omstandigheden nauwkeurig te blijven meten. Daarmee kan voedselveiligheid worden gegarandeerd. Het is echter noodzakelijk om de thermometer, volgens de richtlijnen van HACCP,  jaarlijks te laten kalibreren. Door de thermometer jaarlijks te kaliberen wordt gecontroleerd of de thermometer nog juist metingen door geeft. Na een succesvolle kalibratie kan aangetoond worden dat de thermometer voldoet aan de richtlijnen.

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ueawi7F6Px8

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop.aspx