RB Webart
Image default
Business / Business Services

Het opvullen van de lippen

De plastische chirurg is tegenwoordig een populaire arts. Hij of zij kan je mooier en jeugdiger maken met een veelvoud aan behandelingen, de een nog beter dan de ander. Een behandeling waar veel mensen voor kiezen is het lippen opvullen met hyaluronzuur. Veel mensen denken dat lippen worden opgevuld met botox, maar de zogenaamde botox lippen zijn een fabeltje.

Botox en fillers (want hyaluronzuur is ook een filler) zijn tweede verschillende dingen, die weliswaar allebei worden ingezet ter verfraaiing van het gezicht, maar toch allebei een andere werking hebben.

Zo is botox zoals we dat gebruiken bij de plastische chirurg, eigenlijk een soort gif. Dit gif legt onderliggende spieren tijdelijk voor een deel stil en zorgt op deze manier dat rimpels minder zichtbaar worden en dat je ook minder snel last krijgt van nieuwe rimpels. De inzet van botox werkt daarom ook het beste als het wordt ingezet op het gebied, boven de neus. Vooral rimpels zoals de beruchte kraaienpootjes naast de ogen en ontsierende fronsrimpels kunnen goed worden behandeld met botox, omdat deze rimpels vaak het resultaat zijn van een combinatie van een slapper wordende huid en een overactiviteit van onderliggende spieren, bijvoorbeeld door turen of fronsen. Wanneer we ouder worden, verminderd soms ons oogzicht en moeten we ons meer inspannen om toch goed te kunnen zien. Die rimpels kunnen dus ook daardoor ontstaan.

Fillers werken op een andere manier. De naam zegt het eigenlijk al, zij vullen op. Daarom kunnen fillers dus erg goed worden ingezet voor de mond, waarbij volume nodig is, maar ook bij rimpels waarbij het belangrijk is om niet de onderliggende spieren minder actief te maken. Denk hierbij aan rimpels rond het mondgebied, waarbij een (gedeeltelijke) verlamming natuurlijk een probleem zou kunnen zijn, daar men dan niet meer normaal gebruik kan maken van de mond. 

http://www.faceland.nl