RB Webart
Image default
Business / Business Services

Re integratie 2e spoor van AdXpert

U vraagt zich misschien af waarom u voor AdXpert zou moeten kiezen bij re-integratie 2e spoor. Dat gaan wij u nu haarfijn uitleggen in dit goed gestructureerde stukje text. Ten eerste hanteren wij bij re-integratie 2e spoor een aanpak die pragmatisch en doelgericht is, dit gaat volgens de oplossingsgerichte benadering. Ten tweede gebruiken wij bij re-integratie 2e spoor een aantal arbeidsmarkt versterkende interventies zoals een cv-check, sollicitatietraining, netwerkversterking, LinkedIn instructie en nog veel meer. Ten derde zetten wij de innovatieve vacaturebank TrjcT in, en leggen wij de focus op het vinden van een andere werkervaringsplek. Ten vierde zorgen wij bij re-integratie 2e spoor voor multidisciplinaire ondersteuning van een aantal vakdeskundigen zoals een arbeidsdeskundige, een psycholoog en een coach. Ten vierde zorgen wij bij re-integratie 2e spoor voor korte en heldere communicatie tussen u en de coach, waarbij er een maandelijkse rapportage van de voortgang uitgebracht wordt voor u om naar te kijken. Als laatste krijgt uw werknemer ook arbeidsdeskundige ondersteuning bij zaken als het WIA-procedure en andere mogelijke beroeps- en bezwaarzaken.

Re-integratie 2e spoor traject

Het traject van AdXpert bij re-integratie 2e spoor bestaat uit drie basismodules die doorlopen worden. Samen hebben deze basismodules een doorlooptijd van ongeveer 5 maanden. In de eerste module ligt de focus op de intake en het plan voor de rest van het traject. Hier krijgt uw medewerker een intakegesprek, waarna er ook een aantal loopbaantesten worden afgenomen en er interdisciplinair overleg met de psycholoog en arbeidsdeskundige plaats vindt. Het trajectplan voor re-integratie 2e spoor wordt dan opgesteld, en alles wordt besproken. Dan begint de tweede module, waar er meteen begonnen wordt met solliciteren. De medewerker heeft dan intensief contact met de loopbaancoach en we maken gebruik van maatwerk-vacaturedatabases. Uw medewerker krijgt ook diverse trainingen en dan is het tijd voor module 3.

Module 3

Bij module drie van re-integratie 2e spoor wordt eerste de WIA-aanvraag verzorgd. Dan gaan we met de medewerker naar de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige en krijgt u medewerker ondersteuning van de arbeidsdeskundige bij loonsancties. Dan is het complete traject van re-integratie 2e spoor bij AdXpert.