RB Webart
Image default
Business / Business Services

Uw website en internet marketing

Ook uw website kan zonder internet marketing niet ontstaan en gevonden worden. Internet marketing is noodzakelijk om uw website dat te laten opleveren waarvoor hij bestemd is. Internet marketing is onontbeerlijk wanneer u een website wilt (of moet) hebben. Zonder internet marketing heeft een website geen zin en kunt u net zo goed geen website nemen of (laten) maken. Het is juist internet marketing dat er voor zorgt dat uw website volgens uw strategie en marketing ideeën en de richtlijnen ontworpen, gebouwd en ingericht wordt. Wanneer u denkt dat u werkelijk een website nodig heeft, dan moet u zich eerst verdiepen in internet marketing, of een partij zoeken die u hierbij kan adviseren en ondersteunen.

Internet marketing achtergronden

Internet marketing is de spil voor een succesvolle website. Met behulp van internet marketing wordt uitgewerkt wat en hoe de website moet worden, hoe de SEO-zaken er uit moeten zien en hoe de website vanuit de inhoud (content marketing) gepresenteerd wordt. Iedere stap binnen deze marketing heeft zijn eigen kennis en specialisme. Enkele begrippen zijn bijvoorbeeld, online marketing (eigenlijk vrijwel geheeld hetzelfde als internet marketing), content marketing (verantwoordelijk voor inhoud en presentatie), artikel marketing (verantwoordelijk voor het plaatsen van artikelen op externe websites, met als doel uw website te promoten), digital marketing (verantwoordelijk voor interactie (meest met interactieve schermen)) en augmented marketing (verantwoordelijk voor simulaties tussen realiteit en internet). Het mag duidelijk zijn dat men meerdere, verschillende, specialisten nodig hebt binnen internet marketing, zeker bij een complexe website, met een complexe doelgroep, een hoge concurrentie op het belangrijkste zoek woord en ingewikkelde augmented reality. Het doel van deze manier van marketing is de doelgroep te interesseren, te boeien en te behouden. Uiteindelijk gaat dit over in aankoop en promotie (iemand die geboeid is en blijft zal anderen gaan informeren over de website en deze dus “onbewust” promoten).

Internet marketing en “normale” marketing

“Normale” marketing heeft als doel een actie of een product dusdanig te promoten dat de doelgroep dusdanig geïnteresseerd raakt en blijft dat er overgegaan wordt tot aanvraag en/of aankoop en men loyaal wordt ten aanzien van de actie of het product. De duur van de marketing activiteiten zijn gelijk aan de duur van de actie en/of het product. Voor internet marketing geldt eigenlijk vrijwel hetzelfde, echter de duur van deze activiteiten is gelijk aan de levensduur van de website. Internet marketing moet continue inspelen op technologische ontwikkelingen rondom het internet (bijv. het groeiend gebruik van tablets en smart phones om het internet te bezoeken. Bij traditionele marketing moet men hooguit inspelen op veranderingen in de maatschappij (wat ook geldt voor internet marketing), maar techniek is van duidelijk minder belang. Internet marketing moet, bijna dagelijks, anticiperen op de veranderingen die ontstaan door de snelle technologische ontwikkelingen.