RB Webart
Image default
Alarmsysteem

Dit zijn de 5 cultuurniveaus van de veiligheidsladder

Veilig werken is belangrijk voor ieder bedrijf. Met de zogenaamde Safety Culture Ladder (SCL), ook wel Veiligheidsladder genoemd, kun je het bewustzijn van veiligheid in je bedrijf meten. Vaak is dit verplicht om aanbestedingen en contracten in de bouw vast te leggen.

Wat is een veiligheidsladder en hoe ziet deze eruit?

Een veiligheidsladder is een denkbeeldige ladder van vijf treden. Deze treden noemen we ‘cultuurniveaus’. Ze geven de ontwikkelingsfase in, waarin een bedrijf zich begeeft. Elk niveau geeft aan waaraan een bedrijf moet voldoen, welke criteria daarbij hoort, hoe je die criteria moet waarderen en waar een inspecteur op zal letten tijdens een audit.

Het werkt vrij simpel: hoe meer verantwoordelijkheid wordt genomen, hoe meer er wordt gereflecteerd, en hoe meer investeringen in veiligheid er zijn gedaan, hoe hoger de score op de ladder. Goed presterende bedrijven op het gebied van veiligheid, krijgen vaak de voorkeur.

Pathologisch

‘Pathologisch’ is de eerste cultuurtrede. Dit is de minst goede trede. Het is een mindset van: ‘Wat niet weet, wat niet deert’. In principe is er niemand verantwoordelijk en er wordt maar weinig om de veiligheid gedacht. Het resultaat van het eindproduct staat duidelijk voorop, en niet het proces en de veiligheid die daarbij komt kijken.

Reactief

‘Reactief’ is het tweede cultuurniveau. Daarin wordt wel al iets meer gedaan aan de veiligheid, maar de verandering is ad-hoc en maar van korte duur. Na een tijdje vervallen medewerkers weer in hun oude gewoontes.

Berekenend

Op de derde trede vinden we ‘Berekenend’. De veiligheidsregels worden in acht genomen en belangrijk gevonden, maar het heeft nog niet de hoogste prioriteit. In ieder geval is er aandacht.

Proactief

Het vierde cultuurniveau is ‘Proactief’. Dat houdt in dat de veiligheid een hoge prioriteit krijgt binnen het bedrijf. Er wordt continu aan gewerkt om de veiligheid te verbeteren. Processen worden steeds bewaakt. Met deze trede scoort het bedrijf veel punten in de audit.

Vooruitstrevend

Wanneer een bedrijf ‘Vooruitstrevend’ is, en zich op de vijfde cultuurtrede bevindt, houdt dit in dat de veiligheid volledig is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen. Sterker: er wordt meer gedaan dan van bedrijven verwacht worden. Het bedrijf gedraagt zich als een expert op het gebied van veiligheid. Met dit soort bedrijven werkt bijvoorbeeld de overheid graag samen.

Aandacht voor uitstoot

Naast de veiligheid binnen het bedrijf, moet ook aandacht zijn voor de veiligheid buiten het bedrijf. Wat voor schadelijke stoffen stoot het bedrijf uit? Hoe zit het met de CO2-uitstoot? Welke stappen worden er gezet om de uitstoot te beperken? Deze vragen kunnen worden beantwoord door gebruik te maken van de CO2-prestatieladder. Een positief resultaat op deze ladder kan voor bedrijven uiteindelijk een gunningsvoordeel opleveren.