RB Webart
Image default
Dienstverlening

Professionele bijstand bij een auto-ongeluk, bedrijfsongeval of medische fout

Thomas van Dijk is in de omgeving Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda een bekende en populaire letselschade advocaat. Zijn expertise en jarenlange ervaring worden volop gewaardeerd. Mr. van Dijk toont 100% loyaliteit naar al zijn klanten. Hij is aangesloten bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA. Thomas werkt samen met gerenommeerde medisch specialisten om de aard en ernst van letselschades juist vast te stellen. Wat het berekenen van vergoedingen betreft, schakelt Thomas – bij ingewikkelde zaken – een onafhankelijk en actuarieel rekenbureau in zoals het NRL (Nederlands Rekencentrum Letselschade).

Nederlands Rekencentrum Letselschade

Het NRL heeft als doel het optimaliseren van schaderegelingsprocessen. Het gaat dan specifiek om personenschade als gevolg van letsel of overlijden. Het NRL is marktleider dankzij de hoge mate van onafhankelijkheid en kwaliteit. Onafhankelijk wil in dit geval zeggen dat er geen financiële banden zijn met wat voor partijen ook.

Opdrachtgevers zijn onder meer:

–        rechtbanken;

–        advocatenkantoren;

–        rechtsbijstandverleners;

–        organisaties op het gebied van belangenbehartiging;

–        WA-verzekeraars;

–        WA-verzekering expertisebureaus;

–        de overheid.

NRL rekentool

Op de website www.nrl.nl staan twee handige rekentools. Bij de NRL rekentool wettelijke rente gaat het om: “(…) de vergoeding die het slachtoffer op grond van de wet kan vorderen van de aansprakelijke partij die een geldsom niet tijdig aan het slachtoffer betaalt.” Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke rente personenschades zoals vermeld in Artikel 119 Burgerlijk Wetboek Boek 6. Het betreffende artikel gaat over:

–        de wettelijke rente over de hele periode;

–        de wettelijke rente aangepast per jaar;

–        de bedongen rente als de schuldenaar verzuimt.

Second opinion

Voelt u geen klik met de advocaat die u in de hand hebt genomen? Twijfelt u aan de toewijding en / of de deskundigheid van degene die u bijstaat? Zet u vraagtekens bij de werkwijze van de rechtsbijstandsverzekeraar? Thomas van Dijk, letselschade advocaat Den Haag en omstreken, is in te schakelen voor een second opinion. In veel gevallen is zo’n tweede beoordeling kosteloos, omdat een beroep kan worden gedaan op de geschillenregeling van de rechtsbijstandverzekering.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/