RB Webart
Image default
Business / Business Services

In cassatie gaan: uw laatste juridische redmiddel

In cassatie gaan: uw laatste juridische redmiddel

Een bijzonder begrip in het Nederlands recht is cassatie. ‘In cassatie gaan’ betekent dat men beroep aantekent bij het hoogst rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Dit hoogst rechtsprekend orgaan houdt dan enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. In Nederland is de Hoge Raad, gelegen in Den Haag, het hoogst rechtsprekend orgaan. Wanneer u bent veroordeeld door het Gerechtshof kunt u dus naar de Hoge Raad stappen.

Het belang van een cassatieadvocaat

Allereerst is het belangrijk dat u begrijpt dat dit uw laatste juridische redmiddel is, het is daarom van belang dat u deze op de juiste manier aanpakt. Ten tweede is een cassatieadvocaat veel meer gespecialiseerd in cassaties dan een reguliere advocaat. Een reguliere advocaat gaat dan ook vaak naar een cassatieadvocaat voor advies. Ten derde heeft u een cassatieadvocaat nodig omdat de wet voorschrijft dat een in Nederland ingeschreven advocaat uw cassatieschriftuur moet indienen. Een cassatieadvocaat weet daarnaast ook alle formaliteiten die aan het proces verbonden zitten.

Het proces: in cassatie gaan

Binnen 14 dagen na uw voordeling moet u de procedure starten. Dit kunt u in principe zelf doen maar het wordt ten zeerste aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen, er zitten namelijk diverse formaliteiten aan verbonden. Wanneer u de procedure bent gestart stuurt het Gerechtshof de stukken van uw strafzaak naar de Hoge Raad. Wanneer de stukken eenmaal zijn aangekomen op de strafgriffie ontvangt u daarvan een schriftelijke mededeling: de aanzegging. Deze wordt persoonlijk aan u betekend. Vanaf het moment van ontvangst van de aanzegging gaat er een periode lopen van zestig dagen waarin een advocaat namens u een cassatieschriftuur moet indienen. Hierin staan alle cassatiemiddelen. Vervolgens krijgt u een datum en tijd van de rechtspraak, u hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.

Cassatie in strafzaken zijn erg lastig te winnen, er zitten nauwe regels aan verbonden en veel formaliteiten. Het is dus belangrijk dat u de juiste kennis in huis haalt om dit proces samen met u te doorlopen. Een cassatieadvocaat is de beste keuze. 

http://www.cassatie-advocaat.nl